แนะนำประวัติ
นางสาวสุธาสินี แปโค
 มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศึกษา
 ห้อง 3 เลขที่ 30 ID 543011514998

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น